«مستند قائم مقام»؛ از اعدام های ۶۷ تا فتنه ۷۸ تا حصر+فیلم

سینماپرس: نکته مهم‌ در این اثر، سلوک سیاسی آقای منتظری در دو مقطع تاریخی قبل و پس از قائم‌مقامی است. واکنش‌های سیاسی آن مرحوم بشدت شبیه واکنش‌های سیاسی میرحسین موسوی در التهابات سیاسی سال ۱۳۸۸ است.