مردم انگار تلویزیون نمی بینند

شهروند| مجید مشیری از چهره های نام آشنای سینما و تلویزیون ایران، از شرایط حاکم بر صداوسیما سخت شکایت دارد. او معتقد است که مردم دیگر تلویزیون نمی بینند. مشیری در یک مصاحبه به نقد فضای حاکم در تلویزیون پرداخته و گفته است: در تلویزیون باید قصه های خوب داشته باشیم و فیلمنامه نویس ها باید تأمین باشند تا آثار باکیفیت و جدید بنویسند. او به ارایه تعریف معمول از رسانه پرداخته و ادامه داده است: تلویزیون رسانه ای در دسترس است و مخاطبان بسیاری دارد، بنابراین باید قصه و سریال خوبی وجود داشته باشد تا مردم آن را دنبال کنند. اگر چنین ویژگی هایی وجود نداشته باشد، با توجه به دسترسی مردم به انواع چیزهای دیگر، کسی مجبور نیست تلویزیون ببیند. این بازیگر تلویزیون درباره حضور خود در این رسانه نیز یادآور شد: مردم گویی تلویزیون نمی بینند؛ چراکه من در سریال ها بازی می کنم و از من می پرسند که چرا نیستم. به طور مثال خود من چندی پیش در سریال «نوار زرد» به کارگردانی پوریا آذربایجانی حضور داشتم و به شکل استثنایی نقش پلیس را نداشتم بلکه یک مجرم بودم. مشیری درباره رابطه هایی که منجر به حضور افراد در سریال های ...