فیلمبرداری دومین فیلم سینمایی مونا زندی از نیمه گذشت

مونا زندی حقیقی از دهم آبان ماه فیلم سینمایی «زنگاری» که با نام اولیه «باران تابستان» پروانه ساخت گرفته است را کلید زد و فیلمبرداری این فیلم به تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری همچنان در آمل ادامه دارد.