عاقبت بخیری را در هنر دنبالش نگردیم بهتر است/ وادی فرهنگ و هنر بی انتها است

قاسم زارع: عاقبت بخیری را در هنر دنبالش نگردیم بهتر است/ وادی فرهنگ و هنر بی انتها است ارسال زمان بندی شده:  پنجشنبه, 9 آذر, 1396 - 13:15 بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون عنوان کرد: مسئله قطب، ماندن و ایستایی است، به دنبال آمال و آرزوهای واهی رفتن انتهایش انسان را به انجماد می رساند که بشر این را برنمی تابد. بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون عنوان کرد: مسئله قطب، ماندن و ایستایی است، به دنبال آمال و آرزوهای واهی رفتن انتهایش انسان را به انجماد می رساند که بشر این را برنمی تابد.