سعید آقاخانی در راه فجر

فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم» به کارگردانی رحیم طوفان و بازی سعید آقاخانی، فرم حضور در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر را پر کرد.