رقابت دو فیلم کمدی در جذب مخاطب

دو فیلم سینمایی کمدی «خالتور» و «ثبت با سند برابر است» در رقابت با یکدیگر رتبه های اول و دوم جدول قرار گرفتند. به این خبر امتیاز دهید به گزارش  استادنیوز ، با نگاهی به جدول فروش فیلم  ها در هفته جاری شاهد رقابت دو فیلم سینمایی کمدی هستیم. این دوفیلم رتبه های اول و دوم جدول را به خود اختصاص دادند. فیلم سینمایی «خالتور» با فروش ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان در هفته چهارم به فروش کل ۲ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان رسید. فیلم سینمایی «ثبت با سند برابر است» با فروش ۵۶۱ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان در هفته اول به رتبه دوم جدول رسید و در کل فروش فیلم به ۶۰۴ و ۷۵۲۰ هزار تومان رسید. فیلم سینمایی «قاتل اهلی» با فروش ۵۴۶ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان در هفته اول به رتبه سوم جدول رسید و در کل فروش فیلم به ۸۷۸ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان رسید. فیلم سینمایی «خفه گی» با فروش هفتگی ۲۶۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان در هفته ششم به رتبه چهارم جدول رسید. این فیلم با فروش کل ۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۵۹ هزار تومان رسید. فیلم سینمایی «زرد» با فروش هفتگی ۲۶۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان در هفت ...