دیدار با فعالان پخش جهانی در بازار فیلم مستند «سینما حقیقت»

فعالان پخش جهانی در بازار فیلم مستند «سینما حقیقت» ۲۲ آذر با یکدیگر دیدار می کنند.