حمایت از سینما، از آسفالت کردن خیابان های شهر مهم تر است/برای ما گورستان نسازید!

یازدهمین نشست از سلسله نشست های اصفهان فردا باحضور شهردار اصفهان، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و جمعی از اهالی سینمای اصفهان برگزار شد.