حفظ تاریخ سینمای آنالوگ ضروری است/ استقبال از تکنولوژی لازمه پیشرفت

نشست پژوهشی «چشم اندازهای جدید سینما از آنالوگ تا دیجیتال» همراه با نمایش مستند سینمایی «خاطرات نگاتیو» از ساخته های فرهاد ورهرام در موزه سینما برگزار شد.