جهانگردی آقای سوپر استار با تیپی خاص/عکس

تازه ترین عکسی که بهرام رادان، بازیگر سرشناس سینما از خود منتشر کرده است را مشاهده می کنید.