«جنایت» 200 میلیون دلاری شد «اتحادیه عدالت» 482 میلیونی

بانو نیوز - «کوکو» کارتون پرطرفدار تازه ای که والت دیسنی و زیرمجموعه و شریکش پیکسار ساخته اند 5 هفته پس از شروع اکران پر سودش در مکزیک این هفته در برخی قاره ها و مناطق دیگر جهان نیز به نمایش درآمد و پول قابل توجه تازه ای را به حساب خود نوشت. این فیلم در چین و روسیه شروع اکران قدرتمندانه ای داشت و در این کشور پهناور شرق آسیایی هجده میلیون و دویست هزار دلار سودسازی کرد که این دومین شروع اکران قوی برای یک محصول انیمیشنی دیسنی- پیکسار در تمامی دوران های پخش آثار این شرکت های سینمایی در خاک پهناور چین به شمار می آید و فقط کارتون «زوتوپیا» که سال پیش اسکار برترین فیلم کارتونی را دریافت کرد، شروع نمایش برتری را در چین تجربه کرده است. این فیلم تا این لحظه هشتاد و دو میلیون و دویست هزار دلار در قاره ها و کشورهایی به جز آمریکای شمالی و با احتساب این منطقه از جهان 153 میلیون دلار فروخته است اما این چیز زیادی بیشتر از کف فروش «کوکو» نیست و با احتساب اکران تدریجی این فیلم در یک به یک کشورهای دیگر طی سه هفته پیش رو بعید است که «کوکو» در بازارهایی به جز آمریکای شمالی حداقل از 300 ...