تصویری از علی کریمی در کنار خواهران منصوریان

علی کریمی برای تماشای فیلم صفر تا سکو به سینما رفت.