تحلیل فیلم «انزوا» با حضور امیرعلی دانایی در پردیس کورش

نشست تحلیل فیلم سینمایی «انزوا» با حضور کارگردان، بازیگر و کارشناسان روانپژوه جمعه 10 آذر در پردیس کورش برگزار می شود.