تازه ترین خبرها از «کار کثیف» سینما

خسرو معصومی از آخرین وضعیت جدیدترین فیلم سینمایی خود خبر داد.