بیکاری ها که شروع شد چهره ها به تئاتر کشیده شدند

امیرمحمد زند، بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینما درباره فعالیت های کاری خود در عرصه هنر گفت: در حال حاضر در سریال «گناهکاران» به تهیه کنندگی بهروز مفید بازی می کنم که تا دو روز آینده فیلمبرداری آن تمام می شود. در این سریال همچنین سیاوش طهمورث، شهین تسلیمی و حسین توشه بازی می کنند . وی درباره وضعیت بازیگری در حال حاضر اظهار داشت: متأسفانه تا زمانی که هنرمندان ما سواد کافی نداشته باشند وضعیت تغییری نمی کند، بازیگران در همه جای جهان به مطالعه و تحقیق مشغول هستند اما بازیگران ما وقتی جلوی دوربین حاضر می شوند تازه درباره نقش و دیالوگ هایی که دارند می پرسند و صرفاً تبدیل به دستگاه دیالوگ گو در بازی شده اند. کسی که دیالوگ می گوید با کسی که بازیگری می کند فرق دارد، وقتی یک شخص در نقطه صفر بازیگری قرار دارد و می درخشد می گویند چقدر بازیگر خوبی است در حالی که کار خاصی نکرده است . وی در خصوص نیاز امروز سینمای ایران ادامه داد: در سینمای امروز ما نیاز به بازیگری داریم که معلومات و تحلیل درست داشته باشد، بازیگرانی که نقش خود را تحلیل کنند و در مرحله بعد بخواهند در ...