بیان درد مردم از زبان بهلول/ وعده هایی که حقیقت ندارند

سیدعدنان طاهری موسوی کارگردان مستند بلند «الشیخ ابا حاتم» که به بخش مسابقه ملی یازدهمین جشنواره «سینما حقیقت» راه یافته است درباره این اثر گفت: مستند بلند «الشیخ ابا حاتم» درباره شخصی به همین نام است که در فضای مجازی در ایران و خاورمیانه شهرت زیادی دارد به طوری که بسیاری او را می شناسند زیرا الشیخ ابا حاتم یک فرد شوخ است که پیام های تصویری زیادی از خود در فضای مجازی منتشر می کند و وعده های عجیب و غریبی به مردم می دهد. وی افزود: الشیخ ابا حاتم در وعده هایش بیان می کند که یارانه ها را به یک میلیون تومان افزایش می دهد، با چند رییس جمهور دیدار و ارتش زیادی دارد و ... و به همین ترتیب در قالب این وعده ها بیشتر از درد مردم سخن می گوید. برای مثال چندی پیش کلیپی منتشر کرده و گفته بود که با داعش جنگیده و آن را شکست داده، همه این موارد در حالی است که شیخ ابا حاتم یک شخص بسیار فقیر است ولی چون از درد و نیازهای مردم صحبت می کند، مردم از حضور او خوشحال هستند و او را قبول دارند. طاهری موسوی اظهار کرد: الشیخ ابا حاتم همیشه از نیازها و وضعیت مردم صحبت می کند و همواره این وعده ها را می دهد که دس ...