برنامه امروز پنجشنبه ۹ آذر ماه سینما های گرگان

زمان پخش فیلم های سینماهای شهر گرگان اعلام شد.