بدون گریم نمی توانم نقشی را بازی کنم

بازیگر تلویزیون و سینما گفت: متاسفانه در سینمای ایران به بازیگر اهمیت داده نمی شود و همه به سلبریتی اهمیت می دهند و بس.