بازیگر زن سینما در جشنواره پالم اسپرینگز تجلیل می شود

بازیگر سینمای آمریکا برای یک عمر دستاورد هنری در جشنواره پالم اسپرینگز تجلیل می شود.