اکران فیلم قهرمانان کوچک به صورت نیم بهاء در زنجان

فیلم قهرمانان کوچک به صورت نیم بهاء در سینما بهمن زنجان اکران می شود.