اوج «نائله» را می سازد/ فیلمی برگرفته از اتفاقات صدر اسلام

معرفی آخرین خبر - معرفی دیداری و شنیداری با حضور کارگردان برگزیده «عمار»؛ اوج «نائله» را می سازد/ فیلمی برگرفته از اتفاقات صدر اسلام ارسال زمان بندی شده:  چهارشنبه, 8 آذر, 1396 - 14:45 سازمان اوج در نظر دارد اسفندماه امسال یا اوایل سال آینده فیلم سینمایی «نائله» را تولید کند. سازمان اوج در نظر دارد اسفندماه امسال یا اوایل سال آینده فیلم سینمایی «نائله» را تولید کند.