استخدام کارمند خانم جهت کار در مجتمع سینما مرکزی انقلاب

به کارمند خانم جهت کار در مجتمع سینما مرکزی انقلاب در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: 0938xxxxxxx (نمایش کامل) فکس: 0216xxxxxxx (نمایش کامل)