اخراج مجری شبکه ان.بی.سی به اتهام رسوایی اخلاقی

شبکه تلویزیونی ان.بی.سی اعلام کرد «مت لاور» مجری و گزارشگر خبری خود را به اتهام رفتارهای غیراخلاقی در محل کار، اخراج کرده است. لاور 59 ساله نیز به صف دیگر چهره های معروف در عرصه های خبری، سیاسی و سینمایی آمریکا پیوست که به اتهام رفتارهای غیراخلاقی تنزل رتبه یافته اند./ ایرنا