آخر هفته و پخش ۳۰ فیلم سینمایی

فیلم های «پرواز بر فراز آشیانه فاخته»، «افسانه دریای شمال»، «فقط بیست»، «خانم پاتر»، «تاکسی های قرمز»، «بازی کلمات»، «زندگی در درست تعمیر»، «جاده»، «ضارب»، «بادیگارد محبوب من»، «بازگشت»، «ادی عقاب آسمان ها»، «در جستجوی ریچارد»، «بچه های لازاروس»، «تعقیب و گریز»، «هواپیماها مامور نجات و آتش نشانی»، «رمز گمشده»، «مثلث برمودا»، «مارپله»، «مینور»، «ریو ۱و ۲»، «باران»، «تاریخ مجهول آمریکا» «خانه ای کنار ابرها»، «پای پیاده»، «عزت دار»، «اره ماهی»، «مرد عوضی»، «تراست»، «زنده باد» و «زندگی روی خط» پنج شنبه و جمعه (۹ و ۱۰ آذر ماه) از شبکه های سیما روی آنتن می رود.