آخرین خبر از کار کثیف خسرو معصومی

رکنا: خسرو معصومی از آخرین وضعیت جدیدترین فیلم سینمایی خود خبر داد.