“مافیای پخش” برای تمام ارکان سینمای ایران تصمیم می گیرد

کارگردان فیلم اشنوگل با انتقاد از شکل گیری مافیای پخش در سینمای ایران گفت: در واقع مافیای پخش برای تمام ارکان فرهنگی و سینمایی تصمیم گیری می کند.