از “آل پاچینو” تا “شان پن” در فیلم های سینمایی آخر هفته + پوستر

این هفته «شان پن» با فیلم «ضارب» و همچنین «ادوارد نورتون» با فیلم «تاریخ مجهول آمریکا» به رسانه ملی می آیند.