پری دریایی خلیج فارس ملکه مدیترانه شد

فیلم سینمایی «پری دریایی» با موضوع حفظ محیط زیست و تکریم شهدای غواص در پی موفقیت های بین المللی خود این بار 2 جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه جشنواره مدیترانه ای کن را به دست آورد.