ناتالی پورتمن از آزارهای جنسی بی شمار در هالیوود گفت!

آزار جنسی ناتالی پورتمن بازیگر آزار جنسی ناتالی پورتمن , به جرات می توانم بگویم در هر پروژه ای که کار کرده ام با تبعیض و آزار جنسی مواجه شده ام. حداقل ۱۰۰ ماجرای این چنینی را پشت سر گذاشته ام. فکر می کنم خیلی از بازیگران زن مثل من به همین وضع دچار بودند. به گزارش سینما، مثل بسیاری از بازیگران هالیوود ، ناتالی پورتمن هم در حال زیر و رو کردن کارنامه اش است که با آزارهای جنسی متعدد همراه بوده است. آزار جنسی ناتالی پورتمن هنرپیشه سینمای هالیوود ناتالی پورتمن که در فستیوال والچر لس آنجلس حاضر شده بود و درباره موج اعتراض زنان فعال در صنعت سینمای هالیوود گفت: به جرات می توانم بگویم در هر پروژه ای که کار کرده ام با تبعیض و آزار جنسی مواجه شده ام. او اعتراف کرد که هر چه بیشتر به تجربه های گذشته رجوع کرده ، بیش تر متوجه فاجعه شده است. اول با خودم گفتم من قصه ای شبیه این برای تعریف کردن ندارم! آزار جنسی ناتالی پورتمن بازیگر زن هالیوود ولی بعد که کمی فکر کردم دیدم حداقل ۱۰۰ ماجرای این چنینی را پشت سر گذاشته ام. فکر می کنم خیلی از بازیگران زن مثل من به همین وضع ...