مجمع عمومی آسیفا به وقت دیگری موکول شد/ اصلاح اساسنامه

انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران طی اطلاعیه ای درباره برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی آسیفا توضیحاتی را ارائه کرد.