فیلم «مهمان» از تولیدان مدرسه سینمایی عمار وارد پیش تولید شد

فیلم داستانی «مهمان» به کارگردانی رقیه فتحی از تولیدات جدید مدرسه سینمایی عمار مراحل پس تولیدش را برای حضور در این جشنواره طی می کند.