فامیل بازی و معامله کردن پست در مدیریت سینما نضج یافته!

کیومرث پوراحمد، کارگردانی که دو سال بعد از «کفشهایم کو؟» هنوز نتوانسته فیلمی را بسازد تازه ترین حضورش در هیئت داوران جشنواره کاملاً دولتی رشد را مجالی کرد برای گلایه از سیکل مدیریت سینما در کشور. پوراحمد که عضو هیئت داوران بخش فیلم داستانی بلند جشنواره فیلم رشد است با اشاره به دوران مدیریت علیرضا زرین در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در اوایل انقلاب گفت: وقتی آدمی را که خاصیت داشته باشد برمی دارند و انسانی بی خاصیت می گذارند، سازمان از حیز انتفاع ساقط می شود. کانون در گذشته خیلی فعال بود و فیلم هایش در سراسر ایران نمایش داده می شد اما الان به سازمانی تبدیل شده که هرچند سال یک فیلم می سازد. او همچنین اظهار داشت: برخی از آنهایی که پشت میزها نشسته اند، مشغولیت دیگری دارند و دغدغه سینما ندارند، درحالی که ما با سینما زندگی می کنیم و نفس می کشیم اما آنها با سینما مدیریت و کاسبی می کنند. پوراحمد با مطرح کردن اینکه مسائلی مثل «خاله بازی» و «فامیل بازی» و «معامله کردن پست» در سیکل های مدیریتی سینما نضج یافته ابراز عقیده کرد: پست ها را به افرادی می دهند که شایسته نیستند و فقط ...