سلبریتی کاسبکار ، سینما را بی اعتبار می کند

رکنا: محمود گبرلو مجری برنامه شب های شفاهی با اشاره به لزوم ورود انجمن بازیگران برای جلوگیری از رفتارهای کاسبکارانه سلبریتی ها گفت: اگر هنرپیشه ای در عرصه اقتصادی که فساد برانگیز است ورود کند تماشاگر ناخودآگاه فکر می کند آن بازیگر به او کلک زده است.