سرنوشت فیکسرها در سینما چه شد؟

پایگاه انقلاب نیوز: این روزها که رسوایی های اخلاقی هالیوود یکی پس از دیگری رسانه ای می شوند بد نیست نگاهی بیندازیم به دوره ای که فیکسرها اجازه انتشار فسادهای هالیوود را نمی دادند.