حضور مدیر شبکه «رای سینما» در جشنواره «سینماحقیقت»

خبرگزاری شبستان: پائولو دل بروکو مدیر شبکه «رای سینما» به جشنواره «سینماحقیقت» می آید.