انتقاد تند کارگردان سینما از دلایل شکست فیلم ها در گیشه

رکنا: حسین شهابی کارگردان سینما تحلیلی درباره وضعیت اکران فیلم ها و مساله فیلم سوزی ارایه داد و کمبود سالن و حرفه ای نبودن دفاتر پخش را از مهم ترین دلایل شکست فیلم ها در گیشه دانست.