امیدوارم حال کتابخوانی بهبود پیدا کند

بازیگر شیرازی سینمای کشور دغدغه های خود از کتاب خوانی در جامعه امروز را غمگینانه مطرح کرد. مهدی فقیه در حاشیه نمایشگاه کتاب شیراز در گفت وگو با فارس اظهار کرد: امیدوارم حال کتاب خوانی بهبود پیدا کند. وی افزود: نمایشگاه کتاب از نان شب هم واجب تر است و باید فرهنگ کتابخوانی رواج پیدا کند، زیرا امام راحل انقلاب اسلامی را انقلاب فرهنگی می خوانند والان این سؤال مطرح است که کجا قرار داریم، جایگاه کتاب و کتابخوانی در جامعه کجاست؟ آیا میانگین کتاب های منتشرشده با تعداد مراکز علمی و دانشگاهی و دانش آموزان و دانشگاهیان سنخیتی دارد؟ بازیگر سینما و تئاتر کشور که دلتنگ روزهایی که کتاب یار مهربان همه بود، است، ادامه داد: درحالی که تمام هنرها نیازمند توجه به کتاب هستند و کتاب پیش نیاز جامعه است؛ تبلیغ کتابخوانی بسیار کم است. وی افزود: مخالف ابزارهای نوین مانند تلگرام نیستم اما در پاسخ به آنان که می گویند از طریق این ابزارها مطالعه می کنند پاسخ می دهم که خواندن کتاب نقشی بر جای می گذارد که از هیچ طریقی امکان پذیر نیست. فقیه با ذکری از خاطرات کتاب خوانی در دوران نوجوانی خود گفت: آن زمان کتاب هایی ...