اعلام آمادگی بنیاد سینمایی فارابی برای تشریح جزئیات حمایت از ساخت فیلم ها

بنیاد سینمایی فارابی در پی برخی اظهارنظرها درباره حمایت از ساخت فیلم های سینمایی اطلاعیه ای را منتشر کرد.