آماده ایم زوایای مغفول مانده پروژه های سینمایی را اعلام کنیم

تهران - ایرنا - بنیاد سینمایی فارابی در پی برخی اظهارنظرها درباره حمایت از ساخت فیلم های سینمایی اطلاعیه ای را منتشر کرد و در آن تصریح کرد که برای روشن کردن زوایای مغفول مانده پروژه های سینمایی آمادگی دارد.