آماده ایم زوایای مغفول مانده پروژه های سینمایی را اعلام کنیم

بنیاد سینمایی فارابی در پی برخی اظهارنظرها درباره حمایت از ساخت فیلم های سینمایی اطلاعیه ای را منتشر کرد.