درخواست مهران رجبی برای پخش یک فیلم

مهران رجبی گفت: شاید پس از سال ها بد نباشد فیلم «بیدار شو آرزو» پخش شود تا هم مردم بهتر ماهیت زلزله را درک کنند و همچنین مردم چند استان زلزله زده کشورمان بدانند که این اتفاق تنها برای آنها رخ نداده است و در فقدانی که پیش آمده همه مردم شریکند.  این بازیگر سینما و تلویزیون سال 1382 پس از زلزله یی که در بم رخ داد به محل وقوع زلزله رفت تا در جریان همان مخروبه هایی که از این حادثه باقی مانده بود، کیانوش عیاری فیلم «بیدار شو آرزو» را بسازد. او که این روزها در سریال جدید این کارگردان بازی می کند درباره زلزله یی که شامگاه یک شنبه 21 آبان ماه در چند استان کشور رخ داده و نیز با اشاره به فیلم «بیدار شو آرزو» به ایسنا گفت: جا دارد فیلم «بیدار شو آرزو» به کارگردانی کیانوش عیاری در همین شب ها از تلویزیون پخش شود آن هم نه به دلیل اینکه فیلمی ساخته شده و هنوز کسی آن را ندیده است بلکه به این دلیل که مردم ماهیت زلزله را بهتر درک کنند و خدمات و پشتیبانی های مردمی مضاعف شود.