اکران فیلم کمدی در ایام اربعین!/ پاسخ تهیه کننده و عضو شورای نمایش چیست؟

فیلم «خالتور» با وجود اعلام سازمان سینمایی مبنی بر عدم پخش فیلم های کمدی در ایام محرم و صفر، اما اکرانش را از فردا و چند روز مانده به اربعین آغاز می کند. گروه فرهنگی آنا : چند وقت پیش و همزمان با آغاز ایام محرم، مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی در نامه ای به شورای صنفی نمایش، خواستار عدم همزمانی اکران فیلم های کمدی با این ایام شد. بنابراین اینطور عنوان شد که در این ایام قرار نیست فیلم های کمدی روی پرده سینماها بیایند. گرچه همان زمان نیز برخی به هر ترتیب فیلم «ساعت 5 عصر» و ... را نیز در اکران عمومی نگه داشتند. با این اوصاف در حال حاضر فیلم های بسیاری روی پرده هستند که همگی سر و شکلی مشابه دارند از این بابت که عمدتا اجتماعی اند. هر هفته نیز یکی دو فیلم به جمع آثار روی پرده اضافه می شوند و به دلیل تعدد فیلم ها و کمبود ظرفیت اکران، چه بفروشند و چه نفروشند، مجبورند جا را به جدیدترها بدهند. پس تعدد فیلم های روی پرده کم نیست و بخاطر قصه های غیرطنزی که دارند براحتی پخش خود را درماه محرم و صفر ادامه می دهند. با این وجود، دستور اعلامی سازمان سینمایی به شورای نمایش نسبت به وضعیت نمای ...