خانواده ام هیئتی و عاشق سیدالشهدا(ع) هستند/ مگر می شود کسی حسینی نباشد؟

بازیگرتلویزیون و سینما عنوان کرد: کسی که خودش را در این ایام و شب ها به هیئت می رساند و برای حضرت سیدالشهدا(ع) عزاداری می کند، پوست،استخوان و خونش با این محرم عجین است؛ من نیز همیشه وفادار به عزاداری برای امام حسین(ع) هستم. پروانه معصومی، بازیگر تلویزیون و سینما در گفت وگو با خبرنگار آنا با ذکر خاطراتی درباره محرم و چرایی عشق و ارادت خود به مناسک مذهبی ازجمله ایام محرم بیان کرد: همه اینها برمی گردد به خانواده ای که من در آن بزرگ شدم. ما خانواده ای مذهبی داشتیم و در چنین خانواده ای بزرگ شدم. بطوری که برای ایام محرم نیز هیئت عزاداری داشتیم. وی افزود: هیئات عزاداری به خانه ما می آمدند و شاید باور نکنید اما هنوز تصاویری از دوران دو سه سالگی را از آن زمان به یاد دارم. دورترین خاطره ام از محرم به دو و نیم سالگی برمی گردد. زمانیکه دسته های سینه زنی و قمه زنی به خانه می آمدند. این بازیگر ادامه داد: خب آن زمان برخی جاها قمه زنی رایج بود که به نظرم شیوه درستی نیست. یک بار اینقدر ترسیدم که در همان سن وقتی می خواستم از آن فضا دور شوم و فرار کنم میخی به پایم رفت که هنوز درد آن در ذهنم مانده ...