10مجموعه سینمایی در باغ کتاب تهران افتتاح می شود

مجتبی عبداللهی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از افتتاح 10مجموعه سینمایی در باغ کتاب تهران در آینده نزدیک خبر داد.