همایش «زبان مشترک» با حضور دستیاران فعال سینمای ایران و آلمان

همایش «زبان مشترک» در جهت ارتقاء دانش و سطح کیفی مهارت دستیاران کارگردان و برنامه ریزان در خانه سینما برگزار می شود.