تقسیم عادلانه امکانات سینمایی مهمترین هدف مسئولان فرهنگی دولت دوازدهم باشد

بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر کشور همزمان با معرفی سیدعباس صالحی به عنوان وزیر ارشاد دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی گفت: تقسیم عادلانه امکانات سینمایی باید مهمترین هدف مسئولان فرهنگی دولت دوازدهم باشد.