آثار ادبی و هنری در استان خوزستان ثبت می شوند

متقاضیان آثار ادبی و هنری در استان خوزستان برای درخواست ثبت اثر می توانند از 21 مرداد 96 از طریق درگاه الکترونیکی ircrs.ir اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ـ منطقه خوزستان، ناصر چنانی، معاون سینمایی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، در این خصوص گفت: دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی با همکاری مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سامانه ی الکترونیکی ircrs.ir را به منظور تحقق دولت الکترونیک و تسریع در فرآیند ثبت اثر طراحی کرد. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در راستای اجرایی کردن این طرح، از روز شنبه ٢١ مردادماه ٩٦ تمامی درخواست های ثبت اثر را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ircrs.ir دریافت می کند.
چنانی اظهار داشت: مولفان، مصنفان و هنرمندان متقاضی ثبت اثر در استان خوزستان می توانند با ارائه درخواست نامه های مربوطه از تاریخ ٩٦/٥/٢١ از طریق درگاه الکترونیکی ircrs.ir اقدام کنند و دیگر نیازی نیست تا به صورت حضوری به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند. هم چنین از طریق همین آدرس، می توانند مراحل اجرایی شدن فرآین …