فیلم شهری را باید مفهوم خاص تری از فیلم اجتماعی دانست

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ،محمد احسانی، مدیر شبکه نسیم سیما و معاون اسبق نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت و گو با ستاد خبری ششمین جشنواره بین…