علیرضا داودنژاد: بیشتر جشنواره های سینمایی وابستگی های مالی و سیاسی دارند

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
کارگردان «فراری» گفت: «دستمایه اصلی جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی، فرهنگ است. دغدغه اصلی این جشن و آکادمی داوران آن اعتلای فرهنگی سینما است و همین منجر به حمایت همگی هنرمندان از این جشن شده است.»
علیرضا داودنژاد، کارگردان قدیمی سینما ادامه داد: «منتقد یعنی تماشاگر هنر شناس و فیلم شناس. نگاه متفاوت و حرفه ای این دست از مخاطبان برای سینماگران ارزش بیشتری دارد و اعتبار نظر افرادی که سینما را بر اساس قواعد حرفه ای قضاوت می کنند، برای سینماگران بالا تر است.»
این هنرمند در ادامه اضافه کرد: «داوری آثار منتخب در این جشن، توسط عده ای منتقد و نویسنده سینمایی اتفاق می افتد و این تعدد و تکثر آرا در جشن مستقل منتقدان و نویسندگان سینما مانع قضاوت های مغرضانه می شود. این یک واقعیت است که اکثر جشنواره ها، وابستگی های مالی و سیاسی دارند و گوهر فرهنگ کمتر در بدنه شان دیده می شود، اما دستمایه اصلی جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی، فرهنگ است. دغدغه اصلی این جشن و آکادمی داوران آن اعتلای فرهنگی سینما است و همین منجر به حمایت همگی هنرمندان از این جشن شده است. …