24 سال از رفتن زودهنگام هادی اسلامی گذشت

ایرج راد، بازیگر کهنه کار تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، در مراسم تشییعِ شلوغ، ساده و پر از اشک و ناله ای که در یکی از روزهای گرم مرداد ماه 1372 برای وداع با یکی از بهترین های تئاتر و سینمای ایران برگزار شده بود، در وصف هادی اسلامی، «روانشاد هادی اسلامی» گفت: «هادی، عزیزی بود که با اجرای یک نمایش به نام ‘زیر گذر لوطی صالح’ به اداره تئاتر آمد و با اجرا نکردنِ ‘زیر گذر لوطی صالح’ از دنیا رفت».